Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Het Handboek

 

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

 1.   Wijzigingen in versie 2014 ten opzichte van versie 2010 (september 2014)

 

I. Informatie

 

 1. Ten geleide (september 2010)
 2. Colofon (september 2014)
 3. Inleiding (september 2010)
 4. Hydrobiologisch onderzoek in het waterbeheer (februari 2014)
 5. Werken in het veld (september 2010)
 6. Werken in het hydrobiologisch laboratorium (september 2010)
 7. Meetpuntbeschrijving (februari 2014)
 8. Data-analyse en presentatie (september 2010)

 

II. Micro

 

 1. Fytoplankton
 2. Sieralgen
 3. Kiezelwieren
 4. Zoöplankton

 

III. Macro

 

 1. Vegetatie
 2. Macrofauna
 3. Vis

 

IV. Bijlagen

 

 1. Termen en definities (september 2010)
 2. Websites en adressen (februari 2010)
 3. Standaardisatie in datamanagement (september 2010)
 4. Datacontrole van gegevensbestanden (september 2010)
 5. Checklist veldwerk (september 2010)
 6. EBeo-Watertypen (september 2010)
 7. KRW-Watertypen (februari 2014)
 8. IPI-Lijst van landschapstypen en -elementen (september 2010)
 9. Veldformulieren (juli 2014)
 10. Bemonsteringsapparatuur (september 2010)
 11. Etikettering (september 2010)
 12. Chemicaliën (september 2010)
 13. Homogeniseren van monsters (september 2010)
 14. Pipetten (september 2010)
 15. Staande microscoop (september 2010)
 16. Omkeermicroscoop (september 2010)
 17. Sedimentatiecuvetten (september 2010)
 18. Utermöhlmethode (februari 2014)
 19. Biovolumebepaling (februari 2014)
 20. Speciale analysetechnieken (september 2010)
 21. Tweedelijnscontroles (september 2010)
 22. PEG-model van planktonontwikkeling (september 2010)
 23. Blauwalgenprotocol (september 2010)
 24. Lijst van potentieel toxische blauwalgen (september 2010)
 25. Lijst van plantensoorten (september 2010)
 26. Macrofaunataxa (september 2010)
 27. Lijst van vissoorten (september 2010)
 28. Richtlijnen vangstinspanning vis (september 2010)
 29. Koppeling KRW-watertypen en vis-watertypen (september 2010)
 30. Determinatieliteratuur algen (september 2010)
 31. Determinatieliteratuur zoöplankton (september 2010)
 32. Determinatieliteratuur vegetatie (september 2010)
 33. Determinatieliteratuur macrofauna (september 2010)
 34. Determinatieliteratuur vis (september 2010)