Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Handboek Hydrobiologie

Handboek Hydrobiologie

Het Handboek Hydrobiologie is ontstaan uit de wens om hydrobiologisch onderzoek voor de beoordeling van oppervlaktewater te standaardiseren.

Het boek is tot stand gekomen door de inzet van vele deskundigen uit het gehele land, door teksten aan te leveren, of te becommentariëren.

Deze themasite

De themasite Handboek Hydrobiologie heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van het handboek. Standaardisatie lukt alleen als alle betrokkenen de gelegenheid krijgen om het proces te volgen en hun mening te geven.

Dat kon en kan via deze themasite. Uiteraard kan men via deze themasite de actuele versie downloaden van alle hoofdstukken, werkvoorschriften en bijlagen uit het Handboek.

borderbottom

STOWA Handboek Hydrobiologie vernieuwd

29-7-2014

Onlangs heeft STOWA een nieuwe versie uitgebracht van het Handboek Hydrobiologie, met daarin bemonstering- en analysevoorschriften voor een ecologische beoordeling van oppervlaktewateren. Waterschappers kunnen hun wateren daarmee eenduidig en betrouwbaar monitoren, conform de eisen van de Kaderrichtlijn Water. De herziening was nodig door het veranderen van de KRW-maatlatten

Voor de meeste hoofdstukken konden de aanpassingen beperkt blijven. De verwijzingen naar de nieuwe maatlatdocumenten zijn opgenomen en in de werkvoorschriften voor macrofauna en vis zijn voor sommige watertypen kleine aanpassingen doorgevoerd in de uitvoering van de KRW-monitoring. Alleen het hoofdstuk Vegetatie is ingrijpend herschreven. Hier hebben de maatlataanpassingen de grootste consequenties gehad. Bovendien kon dit hoofdstuk wel wat verduidelijking gebruiken.

Naast de aanpassingen voor de nieuwe KRW-maatlatten zijn ook de errata op de oude versies verwerkt. Van de hoofdstukken die aangepast zijn is de versie-aanduiding gewijzigd van “september 2010”in “februari 2014”, of “juli 2014”. De nieuwe versies zijn als pdf-bestand verkrijgbaar via de STOWA-themasite Handboek Hydrobiologie.

Cursus bemonsteren aquatisch ecosysteem

i.s.m. STOWA